Geschiedenis
De geschiedenis van het Stendenkoor

In 1992/1993 is de voormalige Christelijke Hogeschool Nederland gestart met de oprichting van een eigen koor, bestaande uit studenten, medewerkers en relaties van de hogeschool. Aanvankelijk vertegenwoordigde het CHN-koor ‘koor I’ in de gezamenlijke uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach met het Oratorium van Bolsward. Onder leiding van Harm Witteveen is er een aantal malen een prachtige uitvoering gegeven in de Martinikerk van Bolsward. Het CHN-koor is in die periode gegroeid, zowel in omvang als ook in niveau. In 1998 heeft het CHN-koor er voor gekozen om, onder leiding van Harm Witteveen en begeleidend pianist Diedert Jellema, zelfstandig verder te gaan. Deze beslissing heeft er toe geleid dat elk jaar in de Stille Week een Passie van Bach ten gehore is gebracht. Ieder jaar weer mocht het koor nieuwe leden verwelkomen. Enthousiasme voor de muziek, het verhaal, inzet en het feit dat een koorlid (oud-)student, (oud-)medewerker, bloedverwant of een belangrijke relatie was van de hogeschool, vormde het belangrijkste criterium om lid van het koor te kunnen worden.
In al die jaren hebben daarom velen de ervaring gekend om één of meer van Bach’s meesterwerken te mogen vertolken. Met uitzondering van de dirigent is geen uitvoering gelijk geweest, immers de samenstelling van koor, orkest en solisten was uniek bij iedere uitvoering. Maar bovenal de wijze waarop ‘het lijdensverhaal’ altijd door een ieder is ‘verteld’ maakt al die zestien CHN-koren stuk voor stuk bijzonder.

Rond 2000 heeft het toenmalig College van Bestuur het initiatief genomen om jaarlijks relaties van de hogeschool(-opleidingen) uit te nodigen om een uitvoering van een Bach-concert bij te wonen als dank voor voor de wijze en inhoud van de verschillende vormen van samenwerking tussen opleidingen en deze relaties zoals stagescholen, stagebedrijven, Raden van Advies en Raad van Toezicht. Een initiatief dat past bij de identiteit van de hogeschool en in de loop der jaren tot een traditie is geworden die tot op dit moment nog steeds voortduurt en door relaties zeer wordt gewaardeerd.

Is die uniciteit van al die CHN-koren te combineren met een ‘tiende keer een passie van Bach’?
In 2008 (18 en 19 maart) is een zeer bijzondere, uiteraard unieke uitvoering van de Matthäus Passion ten gehore gebracht. Deze is uitgevoerd door een volkskoor bestaande uit het huidige koor, een alumnikoor van oud-koorleden, een jongenskoor, solisten en een orkest.

In 2009 is door de fusie van de Christelijke Hogeschool Nederland en de Hogeschool Drenthe een nieuwe hogeschool ontstaan: de Stenden Hogeschool. Sindsdien heet het koor het Stendenkoor. Het koor heeft, voor het laatst onder de bezielende leiding van Harm Witteveen en bijgestaan door de vaste pianist Johan Bijhold, in 2014 met de Matthäus Passion voor de zestiende keer een passie uitgevoerd. Vanaf september 2014 is Hans de Wilde de nieuwe dirigent van het Stendenkoor.

Door de fusie van de NHL en Stenden heet het koor vanaf 1 januari 2018 het NHL Stendenkoor.