Contact
Informatie over het koor
Voor informatie over het koor kun je contact opnemen met het secretariaat van het Stendenkoor.
Het algemene emailadres is: Protected email address

De koorcommissie:
Sabine Blom
Sophie Hoogeveen
Jik van der Laan
Elize Ritzema
Aafke van der Wal

Aanmelden nieuwe leden
Studenten en medewerkers van Stenden, de NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein, de Friese Poort of het Friesland College kunnen zich per email aanmelden voor het Stendenkoor bij Protected email address of door een keer langs te komen op een repetitie: iedere donderdagavond van 19.45 uur (inloop 19.30 uur) tot 22.00 uur in het hoofdgebouw van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden(muziek-/spellokaal 067). Bij een te grote toeloop of een onevenredige stemmenverhouding hebben studenten voorrang.

Website
Voor reacties op de website kun je contact opnemen met de Protected email address.